Restauratie & ReconstructieNieuwe Kerk te Groningen.Restauratie van twee 17e eeuwse lijsten
uit de Goudleerkamer, stadhuis Den Bosch.Reconstructie doophek van de kerk te Raerd (Fr.)Stadhuis Den Bosch.Reconstructie van de klauwstukken rond het midden raam en van de kroon in de gevelbekroning
grenen en eiken. i.s.m. Kuperus & Gardenier.Snijwerk west-gevel "Overholland". Nieuwesluis.