Interieurs
Ontwerp snijwerk kistorgel voor Witteveen


Triptiektafel, stoel en kruk

 

Engwierum
Hoorn des Overvloeds op schoorsteenboezem.


Ontwerp hal-bank.


Kopie van een Louis XV schouwtje.

 
Restauratie eikenhouten Fries van schouwpartij

Kruibeke

 
WassenaarKasteel Groeneveld
ontwerp en uitvoering wapenbord, Stadhuis Deventer. 1982
restauratie snijwerk en nieuw wapenschild Trêveszaal Binnenhof Den Haag. 1975


© Maarten Robert