KerkinterieursLisse. St. Agathakerk.
Ontwerp uitvoering altaartafel,
lezenaar en evangeliehouder.Terug


© Maarten Robert