Restauratie & ReconstructieNieuwe Kerk te Groningen.Reconstructie van de klauwstukken rond het midden raam en van de kroon in de gevelbekroning
grenen en eiken. i.s.m. Kuperus & Gardenier.Restauratie van twee 17e eeuwse lijsten
uit de Goudleerkamer, stadhuis Den Bosch.Reconstructie doophek van de kerk te Raerd (Fr.)Reconstructie medaillon Judas Thaddeus, Abdijkerk Grimbergen, België

Snijwerk west-gevel "Overholland". Nieuwesluis.