KerkinterieursNieuwe Kerk te Groningen.Bennebroek, Hervormde kerk.
Restauratie snijwerk orgelfront

 
Kiel Windeweer.
Restauratie twee rouwborden

 
Menaldum.
Een van de barokke beelden

 
Grimbergen Be.
Abdijkerk. Reconstructie medaillon

 
Menaldum.
restauratie beelden orgelfront

 
Ellecom.
Reconstructie drie putti orgel.

Lisse, St. Agathakerk.
vervaardigen biechtstoelfacade
in neo-gotische stijl. Eikenhout

 
Lisse. St. Agathakerk.
Ontwerp uitvoering altaartafel,
lezenaar en evangeliehouder.

 
Grimbergen Be.
Abdijkerk. Reconstructie medaillon.

Heilvoirt.
Reconstructie gedeelte
snijwerk orgelfront

 
Midwolde.
Restauratie preekstoel.

 
Midwolde.
Restauratie rouwbord

Niebert.
Restauratie kerkmeubilair Niebert

 
Niebert.
Restauratie kerkmeubilair

 
Niebert.
Restauratie preekstoel te Niebert

Raerd.
Reconstructie dooptuinhek

 
Steendam, 1996.
Nieuw snijwerk orgelfront
orgelbouwer.

 
Oenkerk.
Restauratie div. rouw borden

Niehove.
reconstructie harp en twee
vazen voor het orgel.

 
Wirdum.
Reconstructie snijwerk orgelfront

 
Wirdum.
Restauratie snijwerk herenbank.

Zuidwolde, 2000.
reconstructie cartouche met baretknop

 
Zuurdijk.
restauratie knoppen kerkbanken

   


© Maarten Robert